Israel Moon mission : इस्राईलचे चांद्रयान चंद्रावर उतरले का? | Part 2

इस्राईलचे चंद्रयान बेअरशीट यशस्वी झाले का ? या गोष्टीची कल्पना कुणालाच कशी नव्हती ? भाग १ पासुन पुढे… सर्वांना सोबत

Read more

Israel Moon Mission : इस्राईलने पाठवले भारताच्या आधी चांद्रयान ? | Part 1

Small Country, Big Dreams ज्यावेळी आपण चांद्रयान 2 च्या तयारीत गुंतलो होतो, तेव्हा इस्राईलने चंद्रावर जाण्यासाठी कंबर कसली होती. तारीख

Read more